CURSURI DE KARATE

Beneficiile cele mai importante obtinute prin frecventarea cursului de karate pentru copii sunt: imbunatatirea capacitatii de concentrare, imbunatatirea atentiei reducandu- se astfel hiperactivitatea si impulsivitatea. Copiii invata cu ajutorul acestui sport sa- si respecte instructorul si colegii si sa-si dezvolte spiritul de echipa si cel de competitie. Karate Kyokushin este unul dintre cele mai puternice stiluri de arte mar?iale din lume, num?rând la ora actual? peste 15 milioane de practican?i în toat? lumea. Este un stil de lupt? full contact, în care loviturile de bra? la cap sunt interzise. Disciplina, autocontrolul ?i determinarea sunt calit??i esen?iale urm?rite prin practicarea acestui stil. Antrenamentele de karate pentru copii sunt concentrate pe dezvoltarea motricit??ii elevilor ?i a anumitor calit??i fizice ?i psihice (a?a cum am spus ?i mai sus): coordonare, autocontrol, disciplin?, voin??, autodep??ire. Accentul în antrenamentele de copii se pune pe dezvoltarea unei tehnici corecte ca traiectorie, vitezei de execu?ie ?i ulterior a for?ei în execu?ie. Loviturile se execut? ini?ial în aer, de pe loc (kihon geiko) sau din deplasare (ido geiko). Ulterior acestea se execut? la palmare, perne de lovit sau palete ?i în cele din urm? cu un partener. Copiii nu fac kumite (lupt?) decât dup? ce au deprins un minim tehnico-tactic ?i au o oarecare capacitate de defensiv? deja dezvoltat?. Chiar ?i atunci când încep practicarea kumite-ului, lupta se desf??oar? în condi?ii de maxim? siguran?? pentru ace?tia ?i cu echipament de protec?ie complet: protec?ii tibie, m?nu?i ?i c??ti. În cadrul antrenamentelor se desf??oar? jocuri specifice pentru dezvoltarea capacit??ilor motrice necesare antrenamentului de karate (coordonare, echilibru, reflex inteligen??). Cursurile de karate ofer? posibilitatea copiilor talenta?i s? participe la stagii de preg?tire la nivel na?ional ?i interna?ional, examene de centur?/grad, precum ?i la competi?ii de nivel na?ional sau interna?ional. Cursurile se desf??oar? sub îndrumarea lui Sensei Alexandru Lungu (centur? neagr? 3dan Sei Budokai Karate, centur? neagr? 1dan Kyokushin Karate).

Contact

Ecole de Musique

Strada Deceneu Nr 4 (Cursurile se desfasoara in zona
Unirii- Tineretului- Budapesta, sector 4)
Tel: 0722409075, 0773937136


Contacteaza-ne si afla cum te putem ajuta!

fa1o

CURSURI DE KARATE